Կոմպլեքս պարարտանյութ ծաղիկների համար (800 մլ)

1հատ / 1200֏
Դոկտոր Ռոբիկ
Մնացել է
4 հատ
Բարձր էֆեկտիվությամբ կոմպլեքս պարարտանյութ գյուղատնտեսական բոլոր տեսակի կուլտուրաների համար: • Բարձրացնում է սնուցվող հանքային պարարտանյութերի էֆեկտիվությունը • Համատեղելի է բոլոր տեսակի բուժանյութերի հետ՝( գերբիցիտների, ֆունգիցիտների, ինսեկտրիցիդների) կայունացնելով դրանց արդյունավետությունը • Ավելացնում է բերքատվությունը 15-25%-ով • Ապահովում է աճեցրած պտղի բարձր որակը • Կիրառելի է արմատային և ոչ արմատային սնուցման ժամանակ • Չի պահանջում ներկայիս օգտագործվող ագրոտեխնոլոգիաների փոփոխություն • Դիմակայում է կլիմայական կտրուկ փոփողություններին
հատ